W dniu 17 listopada 2017r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - rodzice uczniów klas drugich (później spotkania z wychowawcami w salach),
  3. godz. 1700 – rodzice uczniów klas pierwszych i trzecich w salach zgodnie z przydziałem,
  4. ok. godz. 1730 sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału)
  5. ok. godz. 1730 sala nr 16 – spotkanie przedstawicieli rodziców uczniów klas trzecich (w sprawie studniówki).
  6. godz. 1600 -1800 -dyżury konsultacyjne nauczycieli w salach zgodnie z przydziałem

 

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

1A

12

 

2A

19

 

3A

21

1B

35

 

2B

11

 

3B

22

1C

33

 

2C

33A

 

3C

10

1D

37

 

2D

24

 

3D

26

1E

18

 

2E

29

 

3E

20

1F

13

 

2F

28

 

3F

16

1G

A3

 

2G

14

 

3G

34