16 maja 2022 rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie do portalu dla kandydatówhttps://siedlce.edu.com.pl

Obowiązkiem kandydata jest wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w wersji elektronicznej. Prosimy o dostarczanie wydrukowanej i podpisanej papierowej wersji wniosku do 20 czerwca (do godz. 15:00).

Przypominamy kandydatom, że warunkiem koniecznym przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia jest ich wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/23 do 7 klas pierwszych:

  • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-prawniczym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym
  • 1 klasa o profilu geograficzno-językowym