Ogłoszenie 1

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, podczas potwierdzania woli podjęcia nauki w I LO zobowiązane są dostarczyć komisji rekrutacyjnej w dniach od 13 sierpnia 2020 (czwartek) godz. 9:00 do 18 sierpnia 2020 (wtorek) godz. 15:00  komplet dokumentów:

  1. oryginał świadectwa (jeśli nie został dostarczony wcześniej)
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeśli nie został dostarczony wcześniej)
  3. podpisane fotografie (2 szt.)
  4. kwestionariusz osobowy ucznia

15 czerwca 2020 rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie do portalu dla kandydatów: https://siedlce.edu.com.pl

 

Obowiązkiem kandydata jest wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w wersji elektronicznej. Prosimy o dostarczanie wydrukowanej i podpisanej papierowej wersji wniosku razem ze świadectwem ukończenia szkoły tj. od dnia 26 czerwca.

Przypominamy kandydatom, że warunkiem koniecznym przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia jest ich wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/21 do 6 klas pierwszych na podbudowie Szkoły Podstawowej:

  • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
  • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

W związku z wprowadzonym na terenie kraju, do odwołania, stanem epidemii konkurs Wejściówka w roku 2020 zostaje odwołany.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyprzedmiotowym Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych „Wejściówka”, który zostanie przeprowadzony na terenie naszej szkoły 9 maja br. o godz. 10:00.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do Konkursu w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.