Ogłoszenie 1

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, podczas potwierdzania woli podjęcia nauki w I LO zobowiązane są dostarczyć komisji rekrutacyjnej w dniach od 23 lipca 2021 (piątek) do 30 lipca 2021 (piątek) komplet dokumentów:

  1. oryginał świadectwa
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
  3. podpisane fotografie (2 szt.)
  4. kwestionariusz osobowy ucznia

 

17 maja 2021 rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie do portalu dla kandydatówhttps://siedlce.edu.com.pl

Obowiązkiem kandydata jest wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w wersji elektronicznej. Prosimy o dostarczanie wydrukowanej i podpisanej papierowej wersji wniosku do 21 czerwca (do godz. 15:00).

Przypominamy kandydatom, że warunkiem koniecznym przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia jest ich wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/22 do 6 klas pierwszych:

  • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-prawniczym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym