Przewodniczący – Mateusz Krzyziński

Zastępca – Kacper Chruśliński

Sekretarz – Karolina Kaczorek

Członkowie:

 • Jakub Kiełczykowski
 • Jakub Frączek
 • Julia Szot
 • Filip Piskorski
 • Artur Żółkowski
 • Joanna Bardadin
 • Wiktoria Soszyńska
 • Martyna Charuta
 • Julia Brochocka

Opiekunowie MRS:

 • Dorota Krasuska
 • Anna Szyszka

 Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta:

 • Artur Żółkowski
 • Kacper Pawluk

Główne cele pracy MRS:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
 3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów
 5. Organizowanie aktywnych form wypoczynku
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 7. Propagowanie idei wolontariatu