Przewodniczący – Filip Piskorski

Zastępca – Julia Szot

Sekretarz – Wiktoria Urban

Członkowie:

  • Alicja Augustyniak
  • Kaja Czupryńska
  • Mateusz Gajewski
  • Dominika Przybyłek
  • Arkadiusz Ułanowskii
  • Konrad Wyczółkowski
  • Dawid Zając
  • Florentyna Zakrzewska

Opiekunowie MRS:

  • Dorota Krasuska
  • Anna Szyszka

 Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta:

  • Artur Żółkowski
  • Kacper Pawluk

Główne cele pracy MRS:

  1. Reprezentowanie ogółu uczniów
  2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
  3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
  4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów
  5. Organizowanie aktywnych form wypoczynku
  6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
  7. Propagowanie idei wolontariatu