Przewodnicząca – Weronika Kobylińska

Zastępca – Karolina Kaczorek

 Sekretarz – Dawid Wereda 

 Członkowie:

 • Paula Filimon
 • Kacper Chruśliński
 • Dominika Styczyńska
 • Julia Brochocka
 • Kamila Jasińska 
 • Ewa Dmitruk 
 • Joanna Bardadin
 • Jakub Frączek
 • Rafaela Błońska

 Główne cele pracy MRS:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
 3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów
 5. Organizowanie aktywnych form wypoczynku
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 7. Propagowanie idei wolontariatu