Kierownik Internatu Agnieszka Mazurek

Wychowawcy

Gr I

Marzena Somla, Anna Zakrzewska

Gr II

Monika Chojecka, Ewa Wysocka-Czupryńska

Gr III

Barbara Kowalczyk-Waszczuk, Urszula Łazuga