Kierownik Internatu Agnieszka Mazurek

Wychowawcy

Gr I

 Ewa Wysocka-Czupryńska, Krzysztof Stańczuk

Gr II

 Monika Chojecka, Sylwia Brodowska

Gr III

Barbara Kowalczyk-Waszczuk, Lidia Izdebska