Kierownik Internatu Agnieszka Mazurek

Wychowawcy

Gr I

Marzena Somla, Ewa Wysocka-Czupryńska

Gr II

Lidia Izdebska, Anna Zakrzewska

Gr III

Barbara Kowalczyk-Waszczuk, Urszula Łazuga