Lp

Nazwisko i imię – nauczany przedmiot

1.

Kopiec Andrzej - j. rosyjski (dyrektor)

2.

Chromiński Ireneusz - informatyka (z-ca dyrektora)

3.

Koza Agnieszka - język polski (z-ca dyrektora)

4.

Mazurek Agnieszka - kierownik internatu

5.

Bersztolc Bożena - psycholog

6.

ks. Bisek Sebastian - religia

7.

Chojecka Monika - wych. internatu

8.

Chromińska Janina - informatyka, matematyka

9.

Chróścicka Anna - matematyka

10.

Chróścicki Jan - informatyka, projektowanie techniczne

11.

Dołęga Agnieszka - j.włoski

12.

Garwoliński Robert - historia, wos

13.

Gawryluk Dorota - geografia

14.

Gaul Aniela Danuta - matematyka

15.

Głuchowska-Wolińska Ewa - biologia

16.

Gołębska Elżbieta - wf

17.

Górzny Marcin - historia, wos

18.

Grabowska Elżbieta -matematyka

19.

Grzyb Sebastian - chemia

20.

Guzek Paulina - wf

21.

Izdebska Lidia - wych. internatu

22.

Jasiński Sylwester - historia, wos

23.

Jastrzębska-Mielczarek Agnieszka - wf

24.

Jędrzejuk Marta - język rosyjski

25.

Klepacka-Miler Anetta - j.angielski

26.

Kniżewska Aneta - język polski

27.

ks. Kochan Sławomir - religia prawosławna

28.

Koper Danuta - j.niemiecki

29.

Korbel Magdalena - pedagog

30.

Kowalczyk-Waszczuk Barbara - wych. internatu

31.

Krasuska Dorota - j.angielski

32.

Król Jolanta - j.angielski

33.

Krzyżanowska-Śmietanko Wioletta - j.angielski

34.

Kublik Anna - j.polski

35.

Lipińska Marta - geografia

36.

Litewnicka-Żuk Edyta -j.polski

37.

Łazuga Urszula - wych. internatu

38.

s. Maksymiuk Małgorzata - religia

39.

Małko Radosław - edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka

40.

Matejko Anna - j.polski

41.

Miernicki Sławomir - fizyka

42.

Misiak Arkadiusz - wf

43.

Muszyńska Ewa - j.niemiecki, czytelnia

44.

Nasiłowska Teresa - matematyka

45.

Niedziółka Iwona - przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce

46.

Nikoniuk Jolanta - wdż

47.

Owczarczyk Adam - matematyka

48.

Pieciukiewicz Małgorzata - geografia

49.

Powałka Agnieszka - biblioteka

50.

Raubo Ewa - wiedza o kulturze

51.

Różański Dariusz - wiedza o kulturze

52.

Rucińska-Firasiewicz Wioletta - j.angielski

53.

Rudaś Urszula - czytelnia

54.

ks. Sawiuk Piotr - religia

55.

Smętek Jadwiga - język polski

56.

Smółka Elżbieta - chemia

57.

Sobieszczak Krzysztof - wf

58.

Soćko Renata - matematyka

59.

Soczkiewicz Renata - biologia, ekologia

60.

Somla Marzena - wych. internatu

61.

Sopińska Krystyna - j.angielski

62.

Stec Agnieszka - matematyka

63.

Sulińska Dorota - j. angielski

64.

Surdyk Bożena - biologia, ekologia

65.

Szyszka Anna - j.angielski

66.

Szyszkowski Piotr - wf

67.

Świderska Joanna - pedagog

68.

Talewska Anna - j.angielski

69.

Tchórzewska Jolanta - j.niemiecki, etyka

70.

Ułasiuk Danuta - j.polski

71.

Urban Krystyna - fizyka

72.

Winiarczyk-Jadczuk Iwona - matematyka

73.

Woźnica Anita - historia, wos

74.

Wysocka-Czupryńska Ewa -wych.internatu

75.

Zakrzewska Anna - j. francuski, wych.internatu