Lp Nazwisko i imię – nauczany przedmiot
1. Woźnica Anita - historia (dyrektor)
2. Chromiński Ireneusz - informatyka (z-ca dyrektora)
3. Lipińska Marta - geografia (z-ca dyrektora)
4. Mazurek Agnieszka - kierownik internatu
5. Baj Dariusz - informatyka
6. Bareja Paweł - geografia
7. ks. Bąk Łukasz - religia
8. Bersztolc Bożena - psycholog
9. Chojecka Monika - wych. internatu
10. Chromińska Janina - informatyka
11. Chróścicki Jan - informatyka, projektowanie techniczne
12. Dołęga Agnieszka - j.włoski, j. hiszpański
13. Gajewska Agnieszka - fizyka
14. Garwoliński Robert - historia, wos
15. Gawryluk Dorota - geografia
16. Górska Beata - chemia
17. Gołębska Elżbieta - wf
18. Górzny Marcin - historia, wos
19. Grabowska Elżbieta -matematyka
20. Grudzień Wojciech - informatyka
21. Gut Aneta - język angielski
22. Guzek Paulina - wf
23. Izdebska Lidia - wych. internatu
24. Jasiński Sylwester - historia, wos
25. Jastrzębska-Mielczarek Agnieszka - wf
26. Jędrzejuk Marta - język rosyjski, j. niemiecki
27. Klepacka-Miler Anetta - j.angielski
28. Kluczek Michał - wychowanie fizyczne, wych. internatu
29. Kniżewska Aneta - język polski
30. ks. Kochan Sławomir - religia prawosławna
31. Karasek Janusz - j.polski, filozofia
32. Korbel Magdalena - pedagog, wdż
33. ks. Kałaska Łukasz - religia
34. Kowalczyk-Waszczuk Barbara - wych. internatu
35. Koza Agnieszka - j. polski
36. Krasuska Dorota - j.angielski
37. Król Jolanta - j.angielski
38. Krzyżanowska-Śmietanko Wioletta - j.angielski
39. Nochelska Anna - j.polski
40. Litewnicka-Żuk Edyta -j.polski
41. Lubelska Sylwia - matematyka
42. s. Maksymiuk Małgorzata - religia
43. Małko Radosław - edukacja dla bezpieczeństwa
44. Miernicki Sławomir - fizyka
45. Misiak Arkadiusz - wf
46. Muszyńska Ewa - j.niemiecki, j. hiszpański
47. Myrcha Agnieszka - informatyka
48. Nasiłowska Teresa - matematyka
49. Niedziółka Iwona - przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce
50. Nowak Andrzej - informatyka
51. Owczarczyk Adam - matematyka
52. Powałka Agnieszka - biblioteka
53. Purzycka Anna - język angielski
54. Raubo Ewa - wiedza o kulturze
55. Różański Dariusz - wiedza o kulturze
56. Brodowska-Szymaniuk Sylwia - wych. internatu
57. Smółka Elżbieta - chemia
58. Soczkiewicz Renata - biologia, ekologia
59. Soćko Renata - matematyka
60. Somla Marzena - wych. internatu
61. Sopińska Krystyna - j.angielski
62. Stec Agnieszka - matematyka
63. Sulińska Dorota - j. angielski
64. Surdyk Bożena - biologia, ekologia
65. Szyszka Anna - j.angielski
66. Szyszkowski Piotr - wf
67. Tchórzewska Jolanta - j.niemiecki, etyka
68. Ułasiuk Danuta - j.polski
69. Urban Krystyna - fizyka
70. Winiarczyk-Jadczuk Iwona - matematyka
71. Wnorowska Jolanta - chemia
72. Witkowska-Michalak Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości
73. Wróblewska Agnieszka - biologia, chemia
74. Wysocka-Czupryńska Ewa -wych.internatu
75. Zakrzewska Anna - j. francuski, czytelnia
76. Borkowska Beata - geografia
77. Borkowski Tomasz - historia
78. Stańczuk Anna - pedagog