Skład Rady Rodziców
I a    Monika Burgs
I b    Marek Brewczuk
I c    Jadwiga Skup
I d    Anna Rucińska
I e    Ewa Glapa Chromińska
I f    Małgorzata Mazurczak

I ag  Marcin Nestorowicz
I bg  Izabela Trębicka
I cg  Aneta Salamon
I dg  Małgorzata Podniesińska
I eg  Barbara Krasuska
I fg  Arkadiusz Kadej
       
II a   Robert Kostyra
II b   Małgorzata Lipska
II c   Lidia Pieńkowska
II d   Marek Suplewski
II e   Piotr Dziewulski
II f    Arleta Grochowska-Wyrębiak
II g   Wiesława Wielgórska
        
III a   Ryszard Kaczor
III b   Krzysztof Samociuk
III c   Hanna Łapińska
III d   Aneta Salamon
III e   Renata Harasim
III f    Magdalena Czelej-Sołtys
III g   Agata Litwińska

Zarząd Rady Rodziców  I LO im. B. Prusa w roku szk. 2019/2020
Aneta Salamon
Arleta Grochowska-Wyrębiak
Krzysztof Samociuk
Marek Brewczuk
Jadwiga Skup
Marek Suplewski
Marcin Nestorowicz
Małgorzata Podniesińska

Komisja Rewizyjna
Piotr Dziewulski
Małgorzata Mazurczak
Robert Kostyra

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Nr 23 1020 4476 0000 8302 0436 7066
PKO Bank Polski SA.
Na druku wpłaty należy podać:
nazwisko i imię ucznia, klasę, cel przekazanej należności.