Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w roku szkolnym 2022/23.

Regulamin pracy Rady Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

I a  Izabela Wrona
I b  Joanna Łopaciuk
I c  Władysław Szymański
I d  Jolanta Brodowska-Szymaniuk
I e  Jowita Kamecka
I f  Małgorzata Mazurczak
I g  Katarzyna Wróblewska

II a  Agnieszka Rogala
II b  Monika Kukla
II c  Dariusz Kisieliński
II d  Joanna Folcik
II e  Małgorzata Piwowarczyk
II f  Radosław Chróścicki

III a  Edyta Czyżewska 
III b  Małgorzata Szymaniuk-Kruk
III c  Robert Bielecki
III d  Mariola Rymuza
III e  Iwona Piekarska
III f  Arleta Grochowska-Wyrębiak         

IV a    Monika Burgs
IV b    Marek Brewczuk
IV c    Aneta Władzimiruk
IV d    Marcin Skolimowski
IV e    Ewa Glapa-Chromińska
IV f    Małgorzata Mazurczak
 

Zarząd Rady Rodziców  I LO im. B. Prusa w roku szk. 2022/2023

Arleta Grochowska-Wyrębiak
Małgorzata Mazurczak
Marek Brewczuk
Małgorzata Szymaniuk-Kruk
Ewa Glapa-Chromińska
Joanna Folcik
Marcin Skolimowski
Radosław Chróścicki

Komisja Rewizyjna

Jolanta Brodowska-Szewczyk
Dariusz Kisieliński
Izabela Wrona

 Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Uwaga: zmiana nr rachunku bankowego

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach

Nr konta bankowego Rady Rodziców: 59 9194 0007 0031 1731 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
Na druku wpłaty należy podać: nazwisko i imię ucznia, klasę, cel przekazanej należności.


.