2017-11-14Spotk_Chadem_Austinem.jpg

W ramach Europejskiego Dnia Języków w dniu 14 listopada 2017 młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w prezentacji dotyczącej amerykańskiego systemu edukacji oraz możliwości nauki i studiowania w USA.
International Education Week to międzynarodowa inicjatywa Departamentu Stanu i Departamentu Edukacji USA mająca na celu promowanie programów wymiany międzynarodowej i zachęcanie do uczestniczenia w nich jak również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Zobacz relację fotograficzną ze spotkania--->


Nasz prezenter /a Fulbright grantee/ zaprezentował nam szeroki wachlarz amerykańskich uczelni wraz z obiektami sportowymi /robią wrażenie/, campusami, syllabusem, uroczystościami itp. oraz podzielił się własnym doświadczeniem z nauki i pracy. Pewnym zaskoczeniem były dla nas bezpośredniość, poczucie humoru oraz zupełny brak dystansu pomiędzy prezenterem a młodzieżą. Dowiedzieliśmy się również o Jego rodzinie, hobby, ulubionych programach telewizyjnych czy grach komputerowych.
Po zakończeniu prezentacji mogliśmy zadawać różne pytania, otrzymaliśmy też drobne upominki i broszury informacyjne oraz adres mailowy prelegenta. Amerykańska wiara w sukces i nie poddawanie się trudnościom /z doskonałym przykładem Michaela Jordana z Chicago Bulls/ uświadomiły nam ogromne różnice w podejściu do życia.
I ten specyficzny American English tak różny od pięknego British English RP, z którym zmagamy się na co dzień.  T H A N K   Y O U   C H A D !
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1A, 1D, 2 A, 3C wraz z nauczycielami pp.prof. D. Krasuską, W. Krzyżnowską-Śmietanko i K. Sopińską. Koordynatorem spotkania była p.prof. A. Talewska, opr. fot. p.prof. J. Chróścicki.