Skład Rady Rodziców działającej w Internacie w roku szkolnym 2016/2017

 Tomasz Onyszczuk - przewodniczący

 Bożena Węgrzyniak - członek

 Agata Tabor - członek

 Elżbieta Renik- członek

 Marek Brewczuk- członek

Komisja Rewizyjna

Jacek Adamczuk

Małgorzata Lada