Skład Rady Rodziców działającej w Internacie w roku szkolnym 2016/2017

 

Wojciech Strep - przewodniczący

Agnieszka Frączek - vice przewodnicząca

Bożena Węgrzyniak - członek

Piotr Łuckiewicz - członek

Tomasz Onyszczuk - członek

 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Lada

Marzena Siłuch

Hanna Powalska