Za szczególne zasługi oraz wysokie średnie ocen przyznane zostały Karty Zaufania. Jest to nagroda dająca różne przywileje w Internacie. Za swoją pracę w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 nagrodzonych zostało prawie 40 wychowanków. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych do zaangażowania na rzecz Internatu i innych ludzi.