b_800_600_0_00_images_POMOC_pomoc3.png

1) Menu główne:
Znajdują się tutaj cztery podstawowe elementy - System, Artykuły, Komponenty, Pomoc. Po naciśnięciu opcji:

  • System, pokażą się trzy przyciski, z czego tylko z jednego można skorzystać - Pulpit (powrót na stronę główną zaplecza). 
  • Artykuły, ukaże się sześć opcji, które dokładnie są opisane w Tworzeniu artykułów.
  • Komponenty, pokaże się jedna opcja, która służy do tworzenia ankiet - tymczasowo zawieszona w działaniu.
  • Pomoc, pojawi się wiele pomocnych linków dot. poruszania się po systemie Joomla.

2) Pasek dwóch funkcji:

  • hiperłącze do strony głównej naszej szkoły;
  • ikonka ludzika, po naciśnięciu której pojawią się przyciski: Dostosuj konto (edycja profilu)  oraz Wyloguj.

3) Skróty do najważniejszych akcji:

  • tworzenie artykułów;
  • lista wszystkich artykułów;
  • lista kategorii;
  • biblioteka obrazów (mediów).

4) Pasek stanu.