W dniu 3 marca 2023 r. (piątek)  odbędą się semestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice/opiekunowie uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - rodzice/opiekunowie uczniów klas drugich i trzecich (później spotkania z wychowawcami w salach),
  3. godz. 1700 – rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych i czwartych w salach zgodnie z przydziałem,
  4. ok. godz. 1800 sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału)

 Przydziały sal na spotkania z rodzicami:

Klasa Wychowawca Sala
1A A. Koza A3
1B J. Wnorowska 21
1C A. Dołęga 33
1D R. Soćko 16
1E A. Gut 29
1F S. Jasiński 28
1G W. Krzyżanowska-Śmietanko 24
2A M. Górzny 17B
2B A. Stec 20
2C A. Jastrzębska-Mielczarek 14
2D S. Lubelska 10
2E D. Ułasiuk 26
2F M. Kluczek 22
3A E. Muszyńska 34
3B B. Surdyk 12
3C J. Tchórzewska 37
3D E. Litewnicka-Żuk 18
3E P. Guzek 34A
3F J. Karasek 19
4A I. Winiarczyk-Jadczuk 35
4B R. Soczkiewicz 11
4C E. Grabowska 13
4D J. Król w innym terminie
4E R. Garwoliński 33A
4F K. Sopińska w innym terminie