b_800_600_0_00_images_WKCh_I_20230208-114.jpg  8 lutego 2023 r. w laboratorium Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego odbył się III Etap Wielkiego Konkursu Chemicznego.  Finaliści musieli wykonać trzy zadania praktyczne:

1) Podzielić próbki tworzyw polimerowych oznaczone przypadkowymi znakami graficznymi, do poszczególnych pojemników oznaczonych symbolami literowymi tworzyw, używanymi w recyklingu.

2) Zidentyfikować zawartość 5 probówek oznaczonych przypadkowymi symbolami graficznymi, w których znajdowały się roztwory następujących substancji: AgNO3, HCl, NaCl, Na2CO3, NaOH. Do identyfikacji uczniowie nie mogli wykorzystać żadnych innych odczynników, jedynie do dyspozycji mieli inne czyste probówki.

3) Ustalić miano roztworu kwasu solnego, wykonując miareczkowanie roztworu sporządzonego z dostarczonej naważki węglanu sodu.

Nasi uczniowie:Marcelina Kamecka i Michał Wrona z klasy IB doskonale poradzili sobie z wykonaniem zadań laboratoryjnych. Michał Wrona został laureatem konkursu - zajął II miejsce.b_800_600_0_00_images_WKCh_I_20230208-9.jpg

b_800_600_0_00_images_WKCh_I_20230208-77.jpgb_800_600_0_00_images_WKCh_I_20230208-15.jpg