Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc wesprzeć organizację procesu nauczania zdalnego, opracowało poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

W dokumencie zwraca się uwagę, że wiele wydawnictw i innych instytucji udostępnia teraz bezpłatnie swoje zasoby. MEN proponuje również przeprowadzenie w pierwszych dniach kwietnia próbnego egzaminu maturalnego.

 

Załącznik:

Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdf