W związku z pandemią koronowirusa i zawieszeniem zajęć w szkole, materiały i ćwiczenia dla uczniów poszczególnych klas do samodzielnej pracy w domu zostaną określone i przesłane przez dziennik Synergia Librus. Prosimy o przeglądanie komunikatów o sposobie wykonywania zajęć. Czas ten nie jest okresem ferii, w związku z tym uczniowie są zobowiązani do innej formy nauki. Zalecamy młodzieży pozostawanie w domu, a ewentualne kontakty z rówieśnikami i innymi osobami poprzez media społecznościowe. Decyzja Ministra Edukacji związana z odwołaniem zajęć podyktowana została koniecznością ograniczenia kontaktów.
Prosimy też o śledzenie komunikatów, wskazówek, zaleceń i propozycji do wykorzystania zamieszczanych na stronie MEN (www.gov.pl/web/edukacja).