oboz_integracyjny_2019_modyf_m.jpg

Obóz integracyjny dla klas pierwszych

I turnus 02-04.09.2019 - dla uczniów po gimnazjum- wyjazd o godz.7:00 z parkingu przy NoveKino

II turnus 04-06.09.2019 - dla uczniów po szkole podstawowej - wyjazd o godz.7:00 z parkingu przy NoveKino