Zapraszamy tegorocznych maturzystów I LO im. B. Prusa po odbiór świadectw maturalnych w dniu  04 lipca br.
W związku z przesunięciem przez CKE terminu wydania zaświadczeń dyrektorom szkół wręczenie świadectw, nagród i odznaczeń odbędzie się o godzinie 14:00 w sali gimnastycznej.
Relacja fotograficzna z wręczenia świadectw maturalnych, nagród i odznaczeń- fot.Jan Chróścicki

Zwracamy również uwagę, że wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy ale pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. Patrz komunikat dyrektora CKE.