W sobotę 22 czerwca 2019 roku grono prezbiterów diecezji siedleckiej powiększyło się o ośmiu nowych kapłanów. Przyjęli
oni święcenia w katedrze z rąk bp. Kazimierza Gurdy. Wśród nowo wyświęconych jest absolwent naszego liceum - ksiądz Rafał Soćko. W tym szczególnym dniu, społeczność szkoły łaczy się z księdzem Rafałem duchowo, życząc aby wybrane motto było drogowskazem na tej wyjątkowej drodze.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko
dał wam ojciec, o cokolwiek go poprosicie
w imię moje. (J 15,16)