strajk.jpg

Rodzice i uczniowie I LO im. B. Prusa w Siedlcach

W związku z ogłoszoną akcją strajkową, która ma się rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych naszego kraju w dniu 8 kwietna br. informuję, że w I LO im. B. Prusa również większość nauczycieli opowiedziała się za taką formą protestu.

Ponieważ indywidualne deklaracje przystąpienia do strajku są podejmowane przez pracownika w danym dniu, przed planowym rozpoczęciem pracy, należy liczyć się z pewną dezorganizacją pracy naszej szkoły. Nie zakładam jednak zamykania szkoły i odwoływania zajęć.

Wobec powyższego należy liczyć się z inną niż zaplanowana organizacją zajęć, w tym także zamianą niektórych zajęć dydaktycznych na wychowawczo-opiekuńcze.

Ze względu na możliwość zmiany sytuacji w każdej chwili, bieżące informacje o decyzjach organizacyjnych będą podejmowane w porozumieniu z komitetem strajkowym i przekazywane młodzieży szkolnej w sposób przyjęty w szkole, a także rodzicom poprzez ogłoszenia w dzienniku Librus.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o zrozumienie, że przyjęta forma protestu nie  jest skierowana przeciwko uczniom i rodzicom, a jest efektem lekceważącego traktowania spraw oświatowych przez władze rządowe. Liczymy na to, że porozumienie nastąpi szybko, a efekty akcji strajkowej nie odbiją się negatywnie na wynikach nauczania naszej młodzieży.

Mając na uwadze powyższe podkreślam, że szkoła jest otwarta i młodzieży, która przyjdzie do szkoły postaramy się zapewnić bezpieczne warunki realizacji zajęć, choć zakładamy, że zajęcia w okresie akcji strajkowej będą się odbywały wg na bieżąco korygowanego planu.

 

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce