W dniu 12 kwietnia 2019r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1600 - internat - rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - Profilaktyka i bezpieczeństwo spotkanie z przedstawicielem Policji - rodzice uczniów klas pierwszych i drugich
  3. godz. 1700 – spotkania w salach zgodnie z przydziałem,
  4. godz. 1600 -1800 -dyżury konsultacyjne nauczycieli w salach zgodnie z przydziałem

 

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

1A

34

 

2A

12

1B

22

 

2B

35

1C

21

 

2C

33

1D

20

 

2D

37

1E

10

 

2E

18

1F

26

 

2F

13

1G

16

 

2G

A3