W dniu 16 listopada 2018r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 – rodzice uczniów wszystkich klas w salach zgodnie z przydziałem,
  3. ok. godz. 1715 sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału)
  4. godz. 1600 -1800 -dyżury konsultacyjne nauczycieli

 

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

1A

34

 

2A

12

 

3A

19

1B

22

 

2B

35

 

3B

11

1C

21

 

2C

33

 

3C

33A

1D

20

 

2D

37

 

3D

24

1E

10

 

2E

18

 

3E

29

1F

26

 

2F

13

 

3F

28

1G

16

 

2G

A3

 

3G

14