JTAVZORBZapraszamy do udziału w corocznym konkursie języka angielskiego English High Flier 2018, który odbędzie się 28 listopada 2018r.
Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie przygotowań.
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje pani Dorota Krasuska (sala 36) do dnia 20 listopada.