PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ KLUB JAGIELLOŃSKI WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ PKO BANKU POLSKIEGO
MISJA AKADEMII
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych i inkubator przyszłych elit!

Pracujemy dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem. Łącząc tradycję z nowoczesnością realizujemy trzy ścieżki naszej działalności: pielęgnujemy kulturę pamięci, przygotowujemy do samorządności i promujemy patriotyzm gospodarczy. Z sukcesem zachęcamy uczestników, aby przeszli od narzekania do działania. Dotychczasowe 5 edycji Akademii to kilkaset wykonanych przez młodzież lokalnych projektów społecznych!
Źródło: http://anp.kj.org.pl/

2018-04_Akademia_Nowoczesnego_Patriotyzmu02.jpg

2018-04_Akademia_Nowoczesnego_Patriotyzmu03.jpg

20 kwietnia 2018 r. rozpoczęto realizację projektu w naszej szkole. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I e. 
Warsztaty  dotyczyły samorządu lokalnego [zadania i formy pracy]. W ramach zajęć przeprowadzono symulację obrad Rady Miasta.
Dziękujemy wolontariuszom prowadzącym zajęcia – Panom Mateuszowi Wróblewskiemu i Tadeuszowi Mroźnemu.

 2018-04_Akademia_Nowoczesnego_Patriotyzmu04.jpg

2018-04_Akademia_Nowoczesnego_Patriotyzmu05.jpg

2018-04_Akademia_Nowoczesnego_Patriotyzmu06.jpg