Klasa IA w BRITISH COUNCIL w Warszawie – Warsztaty Brit Up i egzamin Aptis for Teens
16 kwietnia 2018r. 15 uczniów klasy IA wzięło udział w warsztatach językowo-kulturowych Brit Up – Top Tips for Matura. Celem tych zajęć było poznanie różnorodnych technik pomocnych w nauce języka angielskiego

i pomagających w przygotowaniach do czekającej uczniów matury a w wielu przypadkach międzynarodowych egzaminów językowych.b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_atalewska_2018-04-16_Aptis_for_Teens01.jpg

b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_atalewska_2018-04-16_Aptis_for_Teens02.jpg
Po krótkim lunchu uczniowie przystąpili do egzaminu Aptis for Teens – jest to nowoczesny test komputerowy dający zdającym diagnozę poziomu znajomości języka angielskiego oraz odniesienie wyników ucznia do skali poziomów Rady Europy CEFR. W inny sposób niż w szkole, sprawdzono wiedzę uczestników w takich umiejętnościach jak słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych. 80-lat działalności British Council w Polsce pod hasłem THINK SUCCESS MAKE IT HAPPEN stwarza możliwość dla kolejnych pokoleń doskonalić swoje umiejętności językowe kraju Williama Szekspira w myśl zasady - SUCCESS TOMORROW STARTS TODAY. Nasi uczniowie otrzymali średni wynik 85/100 pkt. niektórzy 100/100 pkt.

GRATULUJEMY!!!