Osoby, które zgłosiły chęć udziału w zajęciach z filozofii, informujemy o terminarzu spotkań: 17 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 2 czerwca br. O godzinach zostaniemy poinformowani wkrótce. Lista nie jest jeszcze zamknięta, zachęcamy. Zgłoszenia przyjmują poloniści. Słowo od Organizatora:

Instytut Nauk i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ 

- adresowane zarówno do młodzieży, jak i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywać się będą 1 - 2 razy w miesiącu, w sobotę w salach dydaktycznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Prowadzone będą przez pracowników Instytutu Nauk społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach.

Najczęściej będą miały formę analizy wybranych tekstów filozoficznych, a dokładniej ich fragmentów, dyskusji a także wykładów, a ich celem będzie: a) zapoznanie uczestników z podstawowymi ideami i zagadnieniami filozoficznymi, b) przybliżenie problemów ujętych w kolejnych edycjach Olimpiady filozoficznej. Szczególnie więc zapraszamy zarówno uczniów, którzy zamierzają przygotować się do udziału w tej olimpiadzie, jak i ich opiekunów.

Filozofia - dziś wyrugowana z edukacji, rodziła się przecież wraz z początkami kultury europejskiej i stanowi jej niepodważalny fundament. Przez wieki kształtowała takie kompetencje, jak: umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania, jasnego formułowania własnego stanowiska i argumentowania, stając się dzięki temu sposobnością do pogłębiania refleksji nad samym sobą i otaczającym światem. Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że każdy młody człowiek, który pragnie zrozumieć otaczający go świat, może wynieść z tych zajęć wiele korzyści. Tym bardziej, że tematykę zajęć będziemy dostosowywać do pytań i zainteresowań uczestników spotkań.

Przykładowe tematy, które planujemy podjąć na najbliższych spotkaniach:

1. Filozofia - czym jest i czemu służy?

2. Jak filozofowie odpowiadali na pytanie - jak żyć?

3. Filozoficzne odpowiedzi na pytanie o najlepszy ustrój i porządek społeczny.

Proponujemy spotkania w następujących terminach: 17 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 2 czerwca.