julia_rad_min.png

Julia Paczuska z klasy IIIG otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to otrzymują  uczniowie, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli w swojej szkole najwyższą średnią oraz odznaczają się uzdolnieniami w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy. Julia spełniła te warunki osiągając wysoką średnią  i odnosząc sukcesy w wielu konkursach z języka niemieckiego. Najlepsi z najlepszych odbierają stypendium z rąk samej Pani Premier.

W tym roku wśród pięciu reprezentantów województwa mazowieckiego znalazła się także Julia. 16 października wzięła ona udział w uroczystej gali rozdania stypendiów podczas obchodów Edukacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Po uroczystości na stypendystów czekał poczęstunek, a także niezwykła wycieczka po gmachu Kancelarii, podczas której mieli okazję zwiedzić niedostępne na co dzień sale, będące miejscem spotkań głów państw z całego świata.

Julii  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!