Ogłoszenie 1

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, podczas potwierdzania woli podjęcia nauki w I LO zobowiązane są dostarczyć komisji rekrutacyjnej w dniach od 16 lipca 2019 (wtorek) godz. 12:00 do 24 lipca 2019 (środa) godz. 10:00  komplet dokumentów:

  1. oryginał świadectwa
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
  3. podpisane fotografie (2 szt.)
  4. kwestionariusz osobowy ucznia

 Ogłoszenie 2

 

25 lipca 2019 (czwartek) o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zostali przyjęci do klas biologiczno-chemicznych będących absolwentami gimnazjum na spotkanie, podczas którego zostanie dokonany przydział do klas. Obecni uczniowie sami wylosują klasę A lub B. Nieobecni zostaną przydzieleni poprzez komisyjne wylosowanie w obecności zebranych.

 

Ogłoszenie 3

oboz 2019I Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Prusa w Siedlcach dla nowo przyjętych osób organizuje w formie wyjazdowej we wrześniu 2019r obóz integracyjny „Obóz sukcesu – Prus bez stresu”.

Rozpoczęcie nauki w prestiżowym liceum to prawdziwe wyzwanie dla ucznia jak i jego rodziców. Bloki przygotowanych zajęć mają służyć wzmacnianiu środowiska wychowawczego szkoły poprzez szybkie poznanie się osób w klasie (od imion po zainteresowania i pasje), wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji oraz stworzenia odpowiednich warunków do nawiązywania przyjaźni i zdrowych relacji klasowych na żywo, a nie przez komunikatory internetowe.

Obóz zaplanowany jest w pierwszym tygodniu  nauki szkolnej i będą się tam odbywać również jednostki lekcyjne objęte podstawą programową. Zakładamy powszechność i udział wszystkich uczniów klas pierwszych. Koszt obozu wynosi 260 zł. Opłatę za obóz można wnieść w sekretariacie szkoły podczas składania oryginałów dokumentów lub na konto Rady Rodziców 14 9194 0007 0000 1632 2000 0010 z dopiskiem Obóz integracyjny - nazwisko i imię ucznia, klasa do 31 lipca. W indywidualnych przypadkach, utrudniających udział, prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły.

Wierzymy, że dla wszystkich nowych uczniów będą to niezapomniane chwile z wieloma atrakcjami, które pozwolą się nam dobrze poznać i cieszyć się w przyszłości ze 100% wyniku na egzaminie maturalnym …

 

Ogłoszenie 4

Każdy uczeń naszej szkoły wypełnia kwestionariusz osobowy ucznia.

Na dwustronicowym formularzu prosimy o podanie:

  • danych osobowych
  • adresu i danych kontaktowych
  • danych dotyczących rodziców / opiekunów
  • informacji o ukończonej szkole podstawowej

oraz zadeklarowanie: (w przypadku wątpliwości co do deklaracji  pomocy udzieli komisja rekrutacyjna)

  • sposobu realizacji nauki religii / etyki
  • preferowanego drugiego obowiązkowego języka obcego

Druk kwestionariusza można pobrać u komisji rekrutacyjnej i wypełnić w szkole. Z uwagi na fakt, że wymagane są na nim podpisy ucznia i rodzica - kwestionariusz jest również udostępniany na naszej stronie aby można go było samodzielnie wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć komisji.

Wypełniony kwestionariusz osobowy składamy do dnia 31 lipca 2019 roku.

 

Ogłoszenie 5

Absolwenci 3 klas gimnazjalnych zakwalifikowani do I LO, proszeni są o zapoznanie się ze szkolnym zestawem podręczników na rok 2019/20

Absolwenci 8 klas szkół podstawowych zakwalifikowani do I LO zapoznają się z obowiązującym ich zestawem podręczników po zalogowaniu na swoje indywidualne konta na platformie rekrutacyjnej https://siedlce.edu.com.pl . Nie wszystkie wydawnictwa zdążyły z przygotowaniem nowych podręczników, dlatego w niektórych przedmiotach może nie być wskazanego podrecznika. Takie pojedyncze wątpliwości będą jeszcze doprecyzowane na początku roku szkolnego. Zbiory zadań do poszczególnych przedmiotów również zostaną określone na początku września.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych. Na początku roku szkolnego zostanie wykonany podział na grupy z języka angielskiego oraz przypisanie uczniów do grup innych języków obcych: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski (nie zawsze zgodnie z pierwszą preferencją określoną przez ucznia na kwestionariuszu osobowym – decyduje liczba punktów, z jaką uczeń został przyjęty)

Jednocześnie informujemy, że na początku września odbędzie się w naszej szkole kiermasz książki podczas którego można będzie nabyć używane podręczniki od uczniów starszych klas.

 

 

Ogłoszenie 6

W związku z wprowadzaną od 1 września 2019 r. w szkole kontrolą wejść do budynku, uczniowie klas pierwszych otrzymają kartę dostępu do budynku Szkoły za którą ponoszą odpłatność w wysokości 10 zł. Karta jest jednocześnie e-legitymacją szkolną. Prosimy o przesłanie fotografii w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przesyłany plik należy nazwać: Nazwisko_Imię_klasa.jpg (np.: Kowalski_Leon_1a.jpg). W celu uzyskania dobrej jakości zdjęcia na legitymacji, przesłana fotografia winna być w rozdzielczości co najmniej 300dpi.