1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Spotkanie z rodzicami – wybór rad oddziałowych i Rady Rodziców

9 września 2016 r.

3.

Dzień Wyklętych

17 września 2016 r.

4.

Europejski Dzień Języków

 

5.

Koniec składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2016 r.

6.

Święto Szkoły

26 września 2016 r.

7.

Dzień Edukacji Narodowej

(13) 14 października 2016 r.

8.

Dzień Papieski

16 (17) października 2016r.

9.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

22 października 2016 r.

10.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2016 r.

11.

Narodowe Święto Niepodległości

(10)11 listopada 2016 r.

12.

Śródsemestralne spotkanie z rodzicami

18 listopada 2016 r.

13.

Koncert talentów. Akcja wspierania dzieci z Domu Dziecka

 

14.

Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2016 r.

15.

Wigilia szkolna. Klasowe spotkania opłatkowe.

22 grudnia 2016 r.

16.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

17.

Nowy Rok

1 stycznia 2017 r.

18.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2017 r.

19.

Klasyfikacja uczniów za I półrocze

25 stycznia 2017 r.

20.

Semestralne spotkanie z rodzicami

27 stycznia 2017 r.

21.

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

31 stycznia 2017 r.

22.

Studniówka

11 lutego 2017 r.

23.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017 r.

24.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca 2017 r.

25.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

11 kwietnia 2017 r.

26.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

27.

Śródsemestralne spotkanie z rodzicami

7 kwietnia 2017 r.

32.

Klasyfikacja uczniów klas III

25 kwietnia 2017 r.

33.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

28 kwietnia 2017 r.

34.

Międzynarodowe Święto Pracy

1 maja 2017 r.

35.

Dzień Flagi Polskiej. Dzień Polonii.

2 maja 2017 r.

36.

Święto Konstytucji

3 maja 2017 r.

37.

Egzamin maturalny:

- część pisemna

- część ustna

terminy ustalił dyrektor CKE

- 4 maja – 24 maja

- 4 maja – 26 maja

38.

Konkurs „Wejściówka”

6 maja 2017 r.

39.

Dzień Zwycięstwa.

8 maja 2017 r.

40.

Dzień Europy

9 maja 2017 r.

41.

Boże Ciało

15 czerwca 2017 r.

42.

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień sportu szkolnego

1 czerwca 2017 r.

43.

Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

20 czerwca 2017 r.

44.

Roczna klasyfikacja uczniów kl. I-II

20 czerwca 2017 r.

45.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

46.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

47.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2016 r.
31 października 2016 r.

2, 8, 16 maja 2017 r.

48.

Rozdanie świadectw maturalnych

30 czerwca 2017 r.