Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Miasto Siedlce
Wydział Edukacji
Skwer Niepodległości 2, p. 104-106,
Tel. 25 794 3790, 25 794 3791