Aksiuto_Kamil_02_03.jpg 
 
 
 
Kamil Aksiuto
 
laureat
 
XXIX Olimpiady Historycznej
 
w roku szk. 2002/2003
  
 
  
Opiekun: p. prof. J. Kamińska
 
 Majdanski_Michał_02_03.jpg
 
Michał Majdański
 
laureat
 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
 
w roku szk. 2002/2003
  
 
  
Opiekun: p. prof. A. Woźnica
 
 Różańska_Natalia_02_03.jpg
 
Natalia Różańska
 
laureatka
 
Ogólnopolskiej  Olimpiady Artystycznej - sekcja muzyki
 
w roku szk. 2002/2003
  
 
  
Opiekun: p. prof. D. Różański
 
 Drygiel_Martyna_02_03.jpg
  
Martyna Drygiel
 
finalistka
 
XXXII  Olimpiady Biologicznej
 
w roku szk. 2002/2003
  
 
 
Opiekun: p. prof. R. Soczkiewicz
 
 Leoniak_Piotr_02_03.jpg
  
Piotr Leoniak
 
finalista
 
XXXIV  Olimpiady Języka Rosyjskiego
 
 w roku szk. 2002/2003
  
 
 
Opiekun: p. prof. E. Krzak
 Soćko_Alicja_02_03.jpg
  
Alicja Soćko
 
 
finalistka
 
XV Olimpiady Filozoficznej
 
w roku szk. 2002/2003  
 
 
Opiekun: p. prof. E. Matysiak
 
 Miszkiewicz_Krzysztof_03_04.jpg
  
Krzysztof Miszkiewicz
 
udział
 
w centralnych eliminacjach
 
XV Olimpiady Filozoficznej
  
w roku szk. 2002/2003
  
 
 
Opiekun: p. prof. E. Matysiak