1770 głosów oddano w pierwszym w Naszym Mieście głosowaniu dot. budżetu partycypacyjnego. Liczenie głosów zakończyło się w środę, 20 września. Komisja przedstawiła już Prezydentowi Miasta stosowny protokół z ustalenia i obliczenia wyników głosowania. W okręgu nr 2 na słoneczne obserwatorium astronomiczne w I LO im. B. Prusa głosowało 701 osób, które przyznały projektowi 6822 pkt. Teraz zwycięskie projekty zostaną wpisane do realizacji do "Projektu budżetu Miasta na rok 2018". 

Wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę serdecznie dziekujemy.