Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonała  podziału klas na potrzeby tworzonych grup językowych (niemiecki, rosyjski, włoski, francuski).

Klasy Języki nauczane międzyoddziałowo
A, B niemiecki P, niemiecki R, włoski
D, F niemiecki P, niemiecki R, włoski
A, B, D, F rosyjski, francuski
C, E, G niemiecki P, niemiecki R, włoski, rosyjski, francuski

Uczniowie zostali przydzieleni do tworzonych grup na podstawie preferencji zapisanych w formularzu osobowym. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu decydowała liczba punktów z jaką uczeń został do szkoły przyjęty.

Listy utworzonych grup zostały wywieszone w oknach od strony dziedzińca.