Prof.Anna Matejko w gronie wyróżnionych opiekunów wyróżnionych gazetek.

10.06.2017 "Dżemper" został wyróżniony w konkursie na najlepszą szkolną gazetkę województwa mazowieckiego pod patronatem Mazowieckiego  Kuratora Oświaty. 
Przed nami tylko licea warszawskie.

Artykuł z Echa Katolickiego nr 24 2017r.