2017-03-24_3d_J.Myszkowski.jpg

Program wychowawczy naszej szkoły zaleca propagowanie wartości patriotycznych i społecznych oraz działalność charytatywną i samorządową. Osobą, która łączy w swojej pracy powyższe idee jest Radny Miasta Siedlce p. Jerzy Myszkowski.

Przyjął On zaproszenie klasy III D na spotkanie w ramach godziny wychowawczej.
Zaprezentował swoją karierę polityczną oraz działalność społeczną i samorządową.
Nie przypuszczaliśmy, że o tych sprawach można mówić z taką pasją i szczerością. Nie wiedzieliśmy też, że oprócz wielu talentów nasz Gość jest obdarzony pięknym głosem i był
wieloletnim chórzystą. Uzniowie nie dali Mu chwili odpoczynku i zadawali liczne pytania dotyczące spraw miasta np. planów, inwestycji, problemów itp. Pytano również o reformę edukacji, którą bez propagandowego zadęcia p.Myszkowski objaśnił uczniom.
Wzruszyła nas opowieść o działalności Stowarzyszenia Wspólnota Polska
/kieruje nią p.Myszkowski/ i głęboki patriotyzm Polaków zamieszkujących na kresach II RP,
dla nich ojczyzną jest nadal nasz kraj. Pewnym zaskoczeniem była informacja, że w tej organizacji działa rownież p. prof.Jan Chróścicki.
Takie spotkania z ludźmi oddanymi "Małym Ojczyznom", którzy są dumni, że skończyli właśnie TĘ szkołę mają swój głęboki wymiar edukacyjny. Dla klasy III D była to niezapomniana lekcja wychowania obywatelskiego i patriotyzmu. Na pamiątkę otrzymaliśmy małe podarunki.

Serdecznie dziękujemy p. Jerzemu Myszkowskiemu za spotkanie, przekazaną wiedzę

i wiloletnią działalność społeczną i samorządową.