Nr Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2. Spotkanie z rodzicami – wybór rad oddziałowych i Rady Rodziców 9 września 2016 r.
3. Dzień Wyklętych 17 września 2016 r.
4. Europejski Dzień Języków  
5. Koniec składania wstępnych deklaracji maturalnych 30 września 2016 r.
6. Święto Szkoły 26 września 2016 r.
7. Dzień Edukacji Narodowej (13) 14 października 2016 r.
8. Dzień Papieski 16 (17) października 2016r.
9. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 22 października 2016 r.
10. Wszystkich Świętych 1 listopada 2016 r.
11. Narodowe Święto Niepodległości (10)11 listopada 2016 r.
12. Śródsemestralne spotkanie z rodzicami 18 listopada 2016 r.
13. Koncert talentów. Akcja wspierania dzieci z Domu Dziecka  
14. Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2016 r.
15. Wigilia szkolna. Klasowe spotkania opłatkowe.
22 grudnia 2016 r.
16. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
17. Nowy Rok 1 stycznia 2017 r.
18. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2017 r.
19. Klasyfikacja uczniów za I półrocze 25 stycznia 2017 r.
20. Semestralne spotkanie z rodzicami 27 stycznia 2017 r.
21. Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 31 stycznia 2017 r.
22. Studniówka
11 lutego 2017 r.
23. Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2017 r.
24. Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca 2017 r.
25. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy 11 kwietnia 2017 r.
26. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
27. Śródsemestralne spotkanie z rodzicami 7 kwietnia 2017 r.
32. Klasyfikacja uczniów klas III 25 kwietnia 2017 r.
33. Zakończenie zajęć w klasach trzecich 28 kwietnia 2017 r.
34. Międzynarodowe Święto Pracy 1 maja 2017 r.
35. Dzień Flagi Polskiej. Dzień Polonii. 2 maja 2017 r.
36. Święto Konstytucji 3 maja 2017 r.
37. Egzamin maturalny:- część pisemna- część ustna terminy ustalił dyrektor CKE- 4 maja – 24 maja- 4 maja – 26 maja
38. Konkurs „Wejściówka” 6 maja 2017 r.
39. Dzień Zwycięstwa. 8 maja 2017 r.
40. Dzień Europy 9 maja 2017 r.
41. Boże Ciało 15 czerwca 2017 r.
42. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień sportu szkolnego 1 czerwca 2017 r.
43. Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa 20 czerwca 2017 r.
44. Roczna klasyfikacja uczniów kl. I-II 20 czerwca 2017 r.
45. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
46. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
47. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2016 r.
31 października 2016 r.2, 8, 16 maja 2017 r.
48. Rozdanie świadectw maturalnych 30 czerwca 2017 r.