losy.jpg

W dniu dzisiejszym, 12 grudnia 2023 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się druga tura Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864”. Wzięło w niej udział dwóch uczniów naszej szkoły – Igor Hołubiec (klasa 2e) oraz Jakub Romaniak (klasa 3e). Miejmy nadzieję, że osiągną dobry wynik i przejdą do kolejnego etapu.