SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA NASZ PROJEKT

PONIŻEJ INFORMACJA O PROJEKCIE I LINK DO GŁOSOWANIA

 

GŁOSOWANIE

https://siedlce.budzet-obywatelski.org/glosowanie

OPIS PROJEKTU

https://siedlce.budzet-obywatelski.org/projekt/16925#project-preview-overlay

 

Cele realizacji projektu:
1. Popularyzacja wiedzy o Bolesławie Prusie, w tym jego zainteresowaniach astronomicznych, wśród uczniów siedleckich szkół i mieszkańców miasta Siedlce.
2. Popularyzacja wiedzy astronomicznej i fizycznej wśród uczniów siedleckich szkół i mieszkańców miasta Siedlce.
3. Podniesienie bezpieczeństwa młodzieży siedleckich szkół uczestniczącej w spotkaniach astronomicznych organizowanych przez I Liceum  Ogólnokształcące im.  B. Prusa  w Siedlcach.
4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej Planetarium „Niebo Prusa" adresowanej do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Siedlce.

W ramach projektu należy wykonać:
1. zegar słoneczny wraz z cokołem i pomiarami ustawienia w kierunkach świata,
2. ścieżkę edukacyjną poświęconą zainteresowaniom astronomicznym Bolesława Prusa,
3. tablice interaktywne popularyzujące podstawowe  zagadnienia astronomiczne,
4. mural -  Niebo nad Siedlcami,
5. rewitalizację ogrodzenia i postawienie bramy wjazdowej [przejezdnej dla karetek pogotowia i wozów strażackich] od strony ul. H. Sienkiewicza,
6. ławeczki wokół przestrzeni zielonej.

Miejsce realizacji projektu

Siedlce -  centrum ul.  Floriańska 10.
Teren zielony szkoły I LO im.  B Prusa, od strony  ulicy H. Sienkiewicza.

Adresaci projektu

1. Młodzież siedleckich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańcy Miasta Siedlce.
2. Młodzież, nauczyciele  i pracownicy  I Liceum Ogólnokształcącego im.  B. Prusa w Siedlcach.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

- Rozwijanie zainteresowań /wzbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży.
- Stworzenie bazy edukacyjnej umożliwiającej efektywną i nowoczesną dydaktykę w zakresie fizyki I astronomii. Umożliwienie młodzieży szkolnej uzyskiwania wyższych wyników w olimpiadach fizycznych, astronomicznych, geograficznych i innych konkursach przedmiotowych.
- Popularyzacja  wiedzy na temat postaci związanych  z historią miasta i mających znaczące miejsce   w
kulturze polskiej.
- Podniesienie estetyki miasta i prowadzonych przez miasto obiektów użyteczności publicznej.