UPH.jpg

W dniu 15 marca na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach odbyła się gala finałowa Siedleckiego Konkursu Historycznego. Wziął w niej udział uczeń klasy 1e - Igor Hołubiec, którego nadesłana praca „Od symbiozy do antagonizmu. Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów” decyzją komisji konkursowej została zakwalifikowana do ścisłego finału. Igorowi nie udało się wprawdzie uzyskać tytułu laureata, ale otrzymał od organizatorów okolicznościowy dyplom oraz upominki. Gratulujemy.