b_800_600_0_00_images_IMG_4140.JPG

Jako społeczność Prusa chcemy czynić jak najwięcej dobra. Akcje charytatywne w szkole to zawsze wspaniałe wydarzenia, które pomagają wielu osobom. Dlatego właśnie stworzyliśmy tak piękną i szlachetną inicjatywę jaką jest tydzień charytatywny, który urozmaicony będzie wieloma atrakcjami, aby połączyć przyjemność z niesieniem pomocnej dłoni.

Jest to ogromne przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę, które na zawsze zapisze się na kartach historii naszej szkoły.

Przez cały tydzień będziemy zbierać pieniądze / dary na różne cele, które ogłaszane będą z odpowiednim wyprzedzeniem.

Liczymy na wasze wsparcie, pokażmy, że Prus potrafi pomagać.

                                                                                                                                                                        Młodzieżowa Rada Szkoły