W dniu 18 listopada 2022 r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice/opiekunowie uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - rodzice/opiekunowie uczniów klas czwartych (później spotkania z wychowawcami w salach),
  3. godz. 1700 – rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w salach zgodnie z przydziałem,
  4. ok. godz. 1800 sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału)

 

Klasa Wychowawca Sala
1A A. Koza A3
1B J. Wnorowska 21
1C A. Dołęga 33
1D R. Soćko 16
1E A. Gut 29
1F S. Jasiński 28
1G W. Krzyżanowska-Śmietanko 24
2A M. Górzny 17B
2B A. Stec 20
2C A. Jastrzębska-Mielczarek 14
2D S. Lubelska 10
2E D. Ułasiuk 26
2F M. Kluczek 8
3A E. Muszyńska 34
3B B. Surdyk 12
3C J. Tchórzewska 37
3D E. Litewnicka-Żuk 18
3E P. Guzek 34A
3F J. Karasek 19
4A I. Winiarczyk-Jadczuk 35
4B R. Soczkiewicz 11
4C E. Grabowska 13
4D J. Król 22
4E R. Garwoliński 33A
4F K. Sopińska A1