Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2022 odbędzie się według następującego porządku 

godz. 9.00 – Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława BM

godz. 10.15uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 (dziedziniec szkolny).

 

Życzymy dobrej nauki i wysokich wyników w roku szkolnym 2022/2023