Na liście podręczników nie ma wielkich zmian. Z zakupem książek do nauki języka angielskiego w klasach pierwszych należy zaczekać i zdecydować się na ich nabycie dopiero po ustaleniach z nauczycielem na początku roku szkolnego.

Pobierz listę podręczników.