Alfik-Matematyczny.jpg

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny edycja XXVII odbędzie się 24.11.2021 r.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 13 października.

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów

szkół podstawowych od klasy 1 i szkół ponadpodstawowych.
Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 12 zł.
Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.