Zakończenie nauki dla uczniów klas III odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. według następującego porządku:


godz. 8:00 – spotkania dla uczniów klas 3A, 3B, 3C w sali gimnastycznej szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,

godz. 9:00 – Msza w Kościele pw. Św. Stanisława,

godz. 10:00 – spotkania dla uczniów klas 3D, 3E, 3F, 3G w sali gimnastycznej szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,