b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_WeronikaGluchowska_.png
W piątek 26 lutego 2021 r. "odwiedzi" nas zdalnie inż. 
Weronika Głuchowska - Absolwentka Naszej Szkoły z roku 2016 (klasa D), która obecnie jest stażystką w CERN-ie. Weronika spotka się z maturzystami realizującymi poziom rozszerzony z fizyki w klasie 3F - "MatFizianki" i opowie nam o swoich badaniach nadprzewodnictwa.

Biogram:
Weronika Głuchowska to inżynierka energetyki, wyspecjalizowana w energetyce cieplnej. Aktualnie jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych o specjalności Chłodnictwo i Kriogenika. W 2020 roku została Laureatką konkursu na najlepszego absolwenta studiów inżynierskich Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy inżynierskiej to: "Projekt termoakustycznego urządzenia chłodniczego opartego na fali stojącej". W roku 2020/2021 pracowniczka biura projektowego w firmie Kriosystem. Od lutego 2021 stażystka w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Dziale Fizyki Eksperymentalnej w grupie R&D nadprzewodników.