b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_20200918_090118.jpg

Wizyta w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Siedlcach 

Nic nie jest dokładne... 

 

W piątek 18 września 2020 r. grupa realizująca rozszerzenie z fizyki w klasie 3f, czyli “MatFizianki”, udała się na wycieczkę do Okręgowego Urzędu Miar. Urząd otworzył dla nas swoje pomieszczenia i pokazał nam pracownie metrologiczne. W czasach trudnej sytuacji epidemicznej wszyscy bezwzględnie nosili maseczki. 

W trakcie pobytu w urzędzie udało nam się zobaczyć 

Pracownię Pomiarów Objętości, Przepływów i Ciśnienia, w której widzieliśmy odmierzacze paliw ciekłych od 5 dm3/min do 160 dm3/min oraz zbiorniki pomiarowe i kolby metalowe II rzędu w zakresie od 2 dmdo 1000 dm3 do pomiarów np. paliwa, 
a także pływakowe mierniki objętości mleka 20 l urządzenia służące do kalibracji przyrządów pomiarowych używanych w przemyśle.  

Pracownia Pomiarów Długości, Prędkości i Drogi posiada precyzyjne tachometry do pomiaru prędkości obrotowej, które są używane np. w taksówkach i samochodach ciężarowych. Mogliśmy także zobaczyć wzorce długości, były to płytki wzorcowe o ustalonych długościach od 0,5 mm do 100 mm i klasie dokładności.  

Pracownia Pomiarów Masy posiada wzorce, czyli w tym przypadku odważniki klasy F, Mi Mdo pomiaru małych mas w zakresie do 25 kg oraz odważniki wzorce masy 500 kg, 1000 kg i 2000 kg. Mogliśmy tam zobaczyć wagi analityczne do 5000 g oraz wagi nieautomatyczne klasy II, III, IIII do 30 000 kg. 
Na zakończenie wycieczki uczniowie mogli także dokonać pomiaru własnej masy ciała oraz masy plecaków, które noszą do szkoły.
 
Wyniki tych pomiarów pozostaną ich tajemnicą.
 

A i najważniejsze!  

Po pracowniach urzędu miar oprowadziła nas... Absolwentka Prusa – Pani Agnieszka Brodacka, a po pracowni pomiarów masy Pan Robert Tchórzewski. 
Serdeczne ukłony! 

Serdecznie dziękujemy naczelnikowi Okręgowego Urzędu Miar Panu Tomaszowi Mlonkowi za możliwość zobaczenia, jak działają pracownie metrologiczne. 

Sławomir Miernicki 

b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_20200918_085104.jpg b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_20200918_084649.jpg

Waga do pomiaru mas rzędu 1000 kg.                                     Wzorzec masy 500 kg.

b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_20200918_080610.jpg b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_20200918_091448_.jpg

Wzorce masy od 1 mg do 1 kg.                                                                                     Tensometryczny przetwornik siły.