W dniu 15 listopada 2019r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 – rodzice uczniów klas I i II w salach zgodnie z przydziałem,
  3. godz. 1630 – rodzice uczniów klas trzecich - spotkanie w sali gimnastycznej dotyczące matury, matury próbnej, studniówki
  4. godz. 1730 – rodzice uczniów klas trzecich - spotkania w salach zgodnie z przydziałem,
  5. godz. 1600 -1800 -dyżury konsultacyjne nauczycieli

 

Klasa

Sala

 

Klasa  Sala  

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

1A

12

 

 1Ag

 15  

2A

34

 

3A

12

1B

11

 

 1Bg  16  

2B

35

 

3B

11

1C

13

 

 1Cg  10  

2C

21

 

3C

17

1D

22

 

 1Dg  24  

2D

20

 

3D

13

1E

17

 

 1Eg  17  

2E

18

 

3E

18

1F

26

 

 1Fg  28  

2F

26

 

3F

16

   

 

     

2G

29

 

3G

A3