OWT_nowe_logo.jpg

W piątek 18 października 2019 r. o godz. 14:30. w sali nr 8 odbędzie się etap szkolny XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Zainteresowanych uczniów prosimy o rejestrację w systemie https://owt-46.enot.pl/register.

Zadania z poprzednich lat można znaleźć pod adresem: https://owt.enot.pl/.


Z
apraszamy i życzymy powodzenia!

Komisja Szkolna OWT

 

Zawody I stopnia (szkolne):

1. Zawody I stopnia Olimpiady mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązaniu
zadań testowych z techniki opracowanych przez Komitet Główny w trybie on-line, na
konkursowej platformie internetowej umieszczonej pod adresem https://owt.enot.pl.

2. Zawody polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na
rozwiązaniu 3 spośród 6 zadań. Przeznacza się na to łącznie 90 minut.
Maksymalna punktacja wynosi za pytanie testowe 1 punkt, a za zadanie 5 punktów.

3. W przypadku uznania przez Komisje Szkolną pracy za niesamodzielną lub zespołową
uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.

4. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień
statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla
cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i
przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów
elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania
sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych.

5. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań I etapu olimpiady jest skorelowana z
efektami wspólnymi kształcenia zawodowego w obszarach budowlanym, mechanicznym
i górniczo-hutniczym oraz elektryczno-elektronicznym.

6. Prosimy przynieść arkusz papieru podaniowego, kalkulator oraz linijkę i przybory do pisania.