Zachęcamy wszystkie osoby korzystające z wyżywienia w I LO im B. Prusa do wnoszenia opłaty za obiady czy internat na konto bankowe szkoły.
OPŁATA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK - 22 DNI:
OBIADY UCZNIOWIE - 110 ZŁ
OBIADY NAUCZYCIELE - 154 ZŁ
INTERNAT - 308 ZŁ

Rachunek bankowy:
I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997
Tytuł przelewu winien zawierać Nazwisko i Imię, a w przypadku uczniów dodatkowo nazwę klasy.
Opłaty dokonywane przelewem na konto należy zrealizować najpóźniej do 28 września.