W czwartek 19 września, odbyła się kolejna, 10 edycja międzynarodowego projektu „Jesteśmy razem”. Celem projektu jest edukacja i integracja młodzieży z województwa mazowieckiego z młodzieżą z Izraela, upamiętnienie ofiar obozu oraz przestroga przed konsekwencjami wynikającymi z uprzedzeń i nietolerancji. Przedsięwzięcie to jest realizowane wspólnie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, w warsztatach edukacyjnych brali udział uczniowie naszego liceum, pod opieką p. dyr Agnieszki Kozy i p. prof. Marcina Górznego.

Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez koordynatorów, a młodzież z obu krajów, podzielona na kilkunastoosobowe zespoły, komunikowała się w języku angielskim. Warsztaty przyczyniły się do nawiązania bezpośrednich kontaktów i zacieśniły więzi między młodzieżą Polski i Izraela. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do sali projekcyjnej, gdzie przedstawiono historię młodego chłopca, Aarona Elstera, który dzięki polskiej rodzinie przeżył Holokaust oraz wysłuchano wykładu p. Piotra Kowalika, pracownika Muzeum Polin na temat zbrodniczej ideologii nazizmu i prób eksterminacji narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Po spotkaniu udaliśmy się już do Treblinki, gdzie z przewodnikiem zwiedziliśmy Muzeum oraz teren byłego obozu zagłady. Towarzyszyły nam zaduma i refleksja, potęgowane przez kamienne symbole cierpienia i męczeństwa.

Ostatnim punktem projektu były uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady. Rozpoczęły się one odegraniem hymnów państwowych Izraela i Polski i zapaleniem sześciu zniczy, upamiętniających sześć milionów ofiar Holokaustu. Uroczystości towarzyszyły przemówienia okolicznościowe, czytanie poezji oraz śpiewanie pieśni przez polską i izraelską młodzież. Z całą pewnością i za rok będziemy uczestniczyć w projekcie „Jesteśmy razem”.

 

b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_mgorzny_2c.jpg

 

b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_mgorzny_glowne.jpg

 

3ffff.jpg