Zakończenie nauki dla uczniów klas III odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. według następującego porządku:
godz. 8:00 – Msza w Kościele pw. Św. Stanisława,
godz. 9:15 - uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej (wręczenie świadectw i wyróżnień).